Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hướng dẫn Auto Tuning PID với PLC Siemens S7-1200

Dò hệ số PID S7-1200 với Auto Tuning Video minh họa được thực hiện với: - PLC Siemens S7-1200 CPU1214 - Phần mềm TIA Portal V16 - PC chạy hệ điều hành Windows 10 64bit
Các bài đăng gần đây

TIA Portal - Phần mềm lập trình PLC Siemens

 Phần mềm lập trình PLC Siemens TIA Portal hỗ trợ các PLC Siemens như: SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, S7-4100, ...