Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn Auto Tuning PID với PLC Siemens S7-1200

Dò hệ số PID S7-1200 với Auto Tuning


Video minh họa được thực hiện với:
- PLC Siemens S7-1200 CPU1214
- Phần mềm TIA Portal V16
- PC chạy hệ điều hành Windows 10 64bit

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TIA Portal - Phần mềm lập trình PLC Siemens

 Phần mềm lập trình PLC Siemens TIA Portal hỗ trợ các PLC Siemens như: SIMATIC S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, S7-4100, ...